Tonny van der Weele
Copyright © 2007 by "Adri Hoeboer"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: awmev@zeelandnet.nl
Het verhaal van Bram de Smit.
Tonny van der Weele

Het eerste verhaal gaat over Bram de Smit die op 3 oktober 1944, als jongen van nauwelijks 18 jaar, op een zondagmiddag zonder iets te zeggen van huis ging in Monster. Via de frontlinie ging hij naar het bevrijde gebied om zich aan te sluiten als oorlog vrijwilliger bij de geallieerden .Hij melde zich aan bij de in oprichting zijnde  Stoottroepen in Eindhoven.
Hoe het hem verder is vergaan staat door zijn vader in dichtvorm beschreven geschiedenis. Na zijn overlijden in februari 2007 brachten zijn dochters de hele verzameling
boekjes bij mij .Na het lezen van de hele serie wat in wezen een stuk geschiedenis is vond ik het gepast dat ook andere geļnteresseerden van de inzet van deze man voor de bevrijding van Nederland en later voor zijn inzet in Indie moesten weten.
Het heel bijzondere is dat zijn vader het allemaal in dichtvorm heeft beschreven. Ik wens U veel leesplezier.

De verhalenbundel bestaat uit 27 delen.  Ga naar het overzicht van de delen :
Verhalen Deel 1-10 Verhalen Deel 11-20 Verhalen Deel 21-27
Verhalen Foto's